Fotogalerie: sbírka pro azylový dům

 

Dopravu do Azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou nám zajistila firma  Autodružstvo Podbabská, která nám zapůjčila zdarma dodávkové vozidlo i s řidičem a uhradila náklady na dopravu.  Vzhledem k tomu, že jsme celkem najeli přes 300 km si toho moc vážíme a děkujeme za pomoc...

Byli jsem překvapení, že se nám podařilo do auta naskládat všechny vybrané věci. Vše bylo naskládané až ke stropu vozidla.

 

V azylovém domě jsme byli vřele uvítáni, paní vedoucí nám ukázala společné prostory, provedla nás po budově a dokonce jsme si mohli prohlédnout dva byty. Maminky měly zrovna ruční práce a tak jsme se mohli podívat, jak je paní lektorka učí vyrábět papírové košíčky. Shodou okolností měly zdejší maminky i kurz vaření a tak jsme dostali ochutnat domácí polévku, která se jim moc povedla.

 

Bylo vidět, že jsme jim dovezenými věcmi udělali velkou radost a já jsem měla pocit, že to stálo i přes to úsilí za to. (Michaela Konopásková)

AZYLOVÝ DŮM SVATÉ MÁŘÍ MAGDALENY  

 v Jiřetíně pod Jedlovou je určen zejména pro handicapované matky s dětmi. Jedná se většinou o maminky s handicapem mentálním, smyslovým, mírným tělesným či jiným zdravotním postižením.   Díky tomuto handicapu a dalších nepříznivých okolností se tyto maminky s dětmi ocitli v tíživé sociální a osobní životní situaci. Zařízení poskytuje matkám a dětem ubytování, dále poskytuje pomoc poradenskou, výchovnou, psychoterapeutickou, odbornou pomoc speciálně pedagogickou, psychiatrickou péči. Poskytuje všestrannou pomoc při upevnění základních sociálních, zdravotních, kulturních a společenských návyků, socializace, příp. resocializace a tak vytváří předpoklady pro společenskou integraci matek a jejich dětí.

Mnohé maminky přichází z otřesných podmínek, v zadluženosti, či po životních utrpeních, ve kterých hraje roli neuvěřitelné zneužívání člověka člověkem, často již od dětství. Hlavním přínosem Domova je zachování rodinného zázemí matkám i dětem a individuální přístup k jejich jednotlivým potřebám. 

Domov sv.Máří Magdalény se jako jediný v České republice věnuje zlepšení situace handicapovaných matek s dětmi a jeho posláním je zpřetrhat řetězec stále se opakující výchovné péče, který je často v jednotlivých rodinách po generace. Vymanění se z generačního kolotoče ústavní výchovy – tato forma péče o matky a především jejich děti má obrovský význam - dítě vyrůstá - i když jen v neúplné - ale v rodině, což pro ně znamená  hodnotu, kterou nemohly mít jejich matky. A rovněž i z hlediska ekonomického podpořená přirozená rodina je daleko "levnější" než ústavní výchova. A pro zařazení se do společnosti jsou získané návyky přínosné.

Velmi tíživá je finanční situace maminek s dětmi. Aby mohly zajistit potřeby svých dětí, musí s nimi dojíždět do školy, školky, lékařských zařízení, na sociální odbory a další instituce, neboť v Jiřetíně pod Jedlovou není základní škola, speciální školka ani žádná z uvedených institucí. S malými dětmi musí matka dojíždět jako doprovod, proto není výjimka, utratí-li matka s dítětem za dojíždění 2000Kč měsíčně. Domov zřídil pro maminky s dětmi čipové karty, ale měsíční výše útrat za dojíždění za vzděláním a zájmovými kroužky dětí je neúnosná. Bohužel díky těmto vzdálenostem často nemohou děti docházet do školky,  i když je předškolní péče u nich nutná. Často matky mají výši peněz  rozpočítanou na každý den a tato částka se pohybuje okolo 50Kč měsíčně a to bez zajištění stravy a základních hygienických potřeb. Onemocní-li dítě a matka musí koupit léky, mnohdy jim ani tato částka na útratu v lékárně nestačí.

Domov se snaží zajistit matkám a jejich dětem přístup ke všem formám jejich rozvíjení a stabilizování v tíživé situaci, ale mnohdy toto finanční nastavení je natolik neúnosné, že nejsou schopny své síly a možnosti soustředit na péči o děti a vlastní rozvoj, protože finanční situace jim to neumožní – a to bohužel je další krůček k jejich selhání a nemožnosti zapojit se do běžné společnosti.