18.4.2012 od 10,00 hod. Pohádky pro děti od školáků

Milé děti, žáci ZŠ Vám zahrají 4 krátké pohádky. Dle námětu H.Ch.Andersena. Je třeba se dopředu přihlásit a uhradit vstupné 40,- Kč. Bližší informace v mateřském centru. Seznam zájemců bude vyvěšen na nástěnce.