LETNÍ JAMARK (15.června od 14.00 hodin)

Zveme Vás na LETNÍ JARMARK který se bude konat v zahradě u MC Řepík