Mikuláš 5.12.2011

Od 15,00 a od 16,00 hodin je možné zůčastnit se mikulášské akce v našem mc. Zavítá k nám anděl, čert a mikuláš. Každá skupinka bude max po 20 dětech. Přihlášky budou vyvěšeny v mc. Zájemce prosíme o zapsání se na seznam. Rodiče si připraví dárky pro děti, které odloží do velkého koše a tyto dárky budou následně potom během akce dětem rozdány. Žádáme o čitelné uvedení jména dítěte na štítek s dárkem. Cena akce bude 40,- Kč za rodinu.